Bouw van een elektrische installatie

Door jullie talrijke giften heeft één van onze projecten (Etage) een elektrische installatie kunnen bouwen. Uiteraard hebben ze ook hierbij ook oog voor duurzame energie, onder de vorm van het installeren van zonnepanelen. Ze zijn jullie erg dankbaar voor de gulle giften en ze willen jullie via deze weg hartelijk bedanken.  

No meer over het laatste nieuws van het project 'Etage', raadpleeg dan zeker de pagina. 

Realisatie Etage
komite lakay 2.jpg

Onze projecten

Op dit moment willen we financiële steun geven aan en een adviserende rol spelen voor twee projecten: Etage en Komité Lakay. We geloven dat deze projecten op termijn autonoom kunnen functioneren. In deze projecten zijn de Haïtianen zelf verantwoordelijk voor de keuzes die ze maken.