Politieke en sociale onrust in Haïti

08/02/2021

 

Haïti gaat op dit ogenblik (alweer) door een diepe crisis. Sociaal onrecht, onveiligheid, schrijnende armoede maken het leven op Haïti ondraaglijk. Bij politici, politie, justitie is corruptie en eigenbelang troef. De kleine fractie schat-rijken en criminele bendes kunnen zonder enige weerstand doen we ze willen. Bijgevolg leven de Haîtianen in angst, stress en armoede. En… de internationale gemeenschap kijkt weg;

Julien Deroy schreef een artikel over hoe hij, samen met zijn landgenoten, de huidige situatie in Haïti aanvoelt. Hij schreef dit nadat een naast familie lid in de straten werd doodgeschoten. Geen roofmoord maar een barbaarse daad omwille van iemand zijn engagement voor zijn land.

Julien is landbouwingenieur, hij stichtte en leidt samen met een aantal studiegenoten de landbouwcoöperatief ‘AGRIBEL’. Gekoppeld aan de coöperatief runnen zij ook een opleidingscentrum ‘landbouwtechnieken’ voor volwassen. Met dit sociaal ondernemerschap toont Julien dat het een belangrijke troef is voor zijn land. Voordien was Julien werkzaam in de NGO sector. Daarnaast doctoreert Julien in Haïti in samenwerking met de universiteit van Arlon. Julien heeft een hart voor zijn land en wil vooruit. Momenteel leeft hij in stress en is de toekomst voor hem en voor zijn land bijzonder vaag. Lees daarom zeker deze pakkende tekst als een oproep tot internationale solidariteit en aandacht tot hoop om Haïti op het juiste spoor te krijgen.

Julien Deroy.jpg

Julien Deroy, stichter Agribel