top of page

 

Wat willen we bereiken?

  ETAGE - AGRIBEL in het noorden van Haïti

De uitbouw  van een  imkerij en een kippenkwekerij met als impact

  • Educatief / sociaal / economisch: Studenten leren de opbrengsten in een reële setting meten, evalueren, desgevallend vergelijken met de opbrengsten van de doorsnee familiale aanpak. Ze integreren knowhow van de gehele bedrijfscyclus (aankoop, teelt, oogst, verkoop, distributie en coöperatief samenwerken) in een eigen businessplan. Op langere termijn maakt dit de landbouw in de regio economisch aantrekkelijk en gaat migratie tegen.

  • Financieel: De opbrengsten verhogen de financiële stabiliteit van de school.

  • Ecologisch kringloop: Afval wordt verwerkt tot kippenvoedsel, kippenmest verrijkt de grond, de imkerij stimuleert de biodiversiteit. 

 

   KOMITE LAKAY in het zuiden van Haïti

 

De uitbouw van een depot waarin materialen worden uitgeleend aan de landbouwers.  Ook voorziet het comité een stock van zaden en planten die onder de landbouwers worden verdeeld. In ruil staan ze een deel van hun opbrengsten af voor de aankoop  van materialen en vernieuwing van het zaaigoed. 

De impact:

  • Sociaal / economisch: 345 families delen expertise, materialen, zaaigoed en planten. Zo breiden ze hun landbouwexpertise uit, produceren meer voedsel en vergroten hun bestaanszekerheid.

  • Ecologisch: ontbossing en houtskoolproductie daalt significant

bottom of page