top of page

 

Wat doen we?
 

 • Fondsenwerving om de slagkracht om Etage - Agribel en Komité Lakay te vergroten:

  • organisatie materiaal uitleendienst en voorraad zaaigoed in Koray. 

  • uitbouw van de imkerij en kippenkwekerij in Etage - Agribel.
    

 • Uitwisseling en kennisdeling tussen alle betrokkenen

 

 • Communicatie-acties in functie van sensibilisering en fondsenwerving.
   

 • Overleg met de projectverantwoordelijken over de planning en opvolging

bottom of page